Verband tussen overgewicht en vitaminetekort

Het klinkt misschien vreemd, maar overgewicht kan leiden tot een vitaminetekort. En om het nog wat gecompliceerder te maken: een tekort aan vitamines kan ook weer leiden tot overgewicht. Tijd om eens goed aan te geven wat overgewicht en vitamines met elkaar te maken hebben.

Vitamine A en E

Uit onderzoek blijkt dat bij mensen met overgewicht een tekort aan zowel vitamine A als vitamine E regelmatig voorkomt. Hun dagelijkse voeding bevat te weinig van deze vitamines om aan deze extra vraag te voldoen.

Vitamine D

Een vitamine D-tekort kan zorgen voor meer vetopslag en daardoor overgewicht. Andersom geldt het ook: mensen met overgewicht hebben vaak een D-tekort. De oorzaken hiervoor zijn divers. Vitamine D wordt opgeslagen in vetweefsel, waardoor minder vitamine D beschikbaar is in het lichaam.

Ook kan een lagere productie van vitamine D in de huid kan de oorzaak zijn. Dit komt weer doordat mensen met overgewicht minder bewegen, en vaker huidbedekkende kleding dragen.

Vitamine B1

Ook een tekort aan vitamine B1 komt regelmatig voor bij mensen met overgewicht. Hun hoge consumptie van geraffineerde en vette producten zorgt dat ze onvolwaardig eten en daardoor te weinig vitamine B1 binnenkrijgen. Op het moment dat iemand gaat afvallen blijft het risico op een vitamine B1-tekort aanwezig: door een energiebeperkt dieet is de inname van vitamine B1 vaak aan de lage klant.

Vitamine B5

Vitamine B5 is nauw betrokken is bij de vetverbranding. Op het moment dat iemand gewicht gaat verliezen is vitamine B5 hard nodig. Deze vitamine zorgt dat vet uit het vetweefsel vrijkomt en wordt verbrand. Dat zorgt voor het gewenste gewichtsverlies en zorgt ervoor dat iemand een minder sterk hongergevoel heeft.

Vitamine B6

Mensen met obesitas hebben vaak een veel lagere vitamine B6-waarde. Daarom is extra aandacht voor vitamine B6 nodig op het moment dat deze mensen gaan afvallen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bij een goede vitamine B6-status het lichaam beter in balans blijft.

Foliumzuur (vitamine B11)

Mensen met overgewicht lopen een risico op een tekort aan foliumzuur. Uit recent onderzoek blijkt dat vrouwen na de overgang met overgewicht een veel lagere foliumzuurspiegel hebben dan met een normaal gewicht.

Vitamine B12

Bij mensen met obesitas komt een vitamine B12-tekort vaker voor. Het is niet helemaal duidelijk waardoor dit precies komt. Mogelijk wordt het veroorzaakt door het voedingspatroon of doordat deze mensen meer vitamine B12 nodig hebben.

Vitamine C

Mensen met obesitas hebben waarschijnlijk meer vitamine C nodig. Verder blijkt vitamine C samen te hangen met de vetverdeling over het lichaam. Mensen met weinig vitamine C in het bloed hebben een hogere middelomtrek dan personen met een hogere vitamine C-status.

Vitamine K

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met veel vetweefsel veel minder vitamine K1 in het lichaam hebben. In vetweefsel worden namelijk aanzienlijke hoeveelheden vitamine K1 opgeslagen. Wanneer dit gebeurt kan het lichaam deze vitamine niet benutten. Vitamine K is belangrijk voor de preventie van een aantal chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten en diabetes.

Conclusie

Het is voor mensen met overgewicht van belang om te zorgen voor een goede vitaminevoorziening. De volgende stap is gewicht verliezen. Tijdens dit proces blijft de vitaminestatus een aandachtspunt, want ook tijdens het afvallen kunnen tekorten ontstaan of verergeren.

In deze situaties geldt het advies: neem een normaal gedoseerde multivitamine. Dat is een noodzakelijke aanvulling. Kies voor een multivitamine met 100 tot 300 procent ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid).

Bron: http://www.gezondheidsnet.nl/